0 นาฬิกา เวลาปาฏิหาริย์ 赤川 次郎

ISBN:

Published: January 2009

Paperback

215 pages


Description

0 นาฬิกา เวลาปาฏิหาริย์  by  赤川 次郎

0 นาฬิกา เวลาปาฏิหาริย์ by 赤川 次郎
January 2009 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 215 pages | ISBN: | 3.71 Mb

วิญญาณของเหลาผูเสียชีวิต จากอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกควำ รถจมดิงสูกนทะเลสาบอันมืดมิด พากันกลับมาบอกลาบุคคลอันเปนทีรัก ในเวลา 0 นาฬิกา!มหัศจรรยแหงการพานพบระหวาง ‘คนเปน’ กับ ‘คนตาย’ ณ ทารถบัสโดยสารนวนิยายรักแสนอบอุนจากปลายปากกาของยอดนักเขียนอันหนึงแหงญุีMoreวิญญาณของเหล่าผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ำ รถจมดิ่งสู่ก้นทะเลสาบอันมืดมิด พากันกลับมาบอกลาบุคคลอันเป็นที่รัก ในเวลา 0 นาฬิกา!มหัศจรรย์แห่งการพานพบระหว่าง ‘คนเป็น’ กับ ‘คนตาย’ ณ ท่ารถบัสโดยสารนวนิยายรักแสนอบอุ่นจากปลายปากกาของยอดนักเขียนอันหนึ่งแห่งญุี่ปุ่นEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "0 นาฬิกา เวลาปาฏิหาริย์":


onlinevodtv.pl

©2013-2015 | DMCA | Contact us